Kutt allmennbelysning – bruk LED-Spots

Kutt allmennbelysning med lysrør, begrens tilgangen på dagslys og bruk kun LED-spots. Det gir den beste og mest spennende belysningen i butikken: Man får god og riktig belysning på produktene og spenning mellom lyse og mørkere felter.

Det sier Otto Davidsen i Bjørn Haug AS, totalleverandør av innredning, lys og musikk i en rekke norske forretninger. Lyset leveres i samarbeid med Light House Company.

Av Ove Hansrud

Holder med spots
– Det er ikke golvet ditt du skal selge, det er produktene. Derfor bør man bruke spotbelysning med LED. Allmennbelysning er unødvendig. Det som var av «barnesykdommer» med LED for noen år siden med blåaktig, «hardt» lys er borte. Dagens LED-belysning har en fargetemperatur som gir riktig lys på produktene og fremhever fargenyanser, strukturer og detaljer i plaggene som tidligere har vært nærmest usynlige for kundene.

En spot pr meter
Han jobber etter følgende oppskrift: LED-spots i skinner ca. 1,30 til 1,40 meter ut fra vegg eller det objektet som skal belyses. Dermed unngår man at kundene blendes når de ser på klærne, og lyser falle riktig slik at man får fram alle detaljer. I snitt en spot pr meter. Hvis det er andre lyskilder i rommet, må man kompensere med flere spots. Fargeeffekten på spottene i butikk er 3500 Kelvin, i utstillingsvinduene 4000 Kelvin. I prøverom bruker han en ny type spots med 2400 Kelvin og en spredning som gir et mykt, behagelig lys. I mange tilfeller gir et mørkt tak god effekt.

Mange fordeler
– Det er også mange andre fordeler med LED-belysning. Levetiden på pærene er i gjennomsnitt fem år. Etter strømbrudd er LED oppe igjen med en gang, mens det tar tid for metallhalogen får riktig temperatur igjen. Og fremfor alt, det gir et bedre og mer behagelig miljø for både betjening og kunder.

Riktig lys selger
– Det er ingen tvil om at miljøet og atmosfæren i butikken er svært viktig. Flere undersøkelser har vist at riktig lys gir en omsetningsøkning på mellom 5 og 20 prosent, sier Davidsen.

Store besparelser
Besparelsen ved å gå over fra metallhalogen til LED er betydelige. Kai Bekkelund i Light House Company har følgende regneeksempel: – En butikk med en eldre belysning med 70 Watt metallhalogen kan erstatte dette med en 30 watt LED-spot. Med 100 spots i butikken vil strømforbruket med metallhalogen være 36.400 kilowattimer i året. Med LED-spots 13.500 kilowattimer. Her sparer man 22.500 kilowattimer i året. (20.250 kroner med en strømpris på 90 øre pr. kilowattime.)

– Med den finansieringsløsningen vi kan tilby vil investeringen koste ca. 1000 kroner måneden i fem år. Det man sparer i strømutgifter vil utgjøre rundt 1700 kroner.

– Et tankekors: Metallhalogen avgir mye varme, mens LED-pærer ikke gjør det. Hvis man bruker 1700 kroner i strøm til belysning med metallhalogen, vil det koste 3.400 kroner å kjøle lufta ned igjen.

Kilde: Tekstilforum